Hem

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 9 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt en enhet för stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.

Rörvik Timber förstärker

Rörvik Timber AB förstärker ledningsgruppen med Håkan Lind och har inrättat en befattning som Chief Operating Officer tillika Vice VD med ansvar för koncernens produktion vid 7 sågverk och 2 förädlingsenheter.

Håkan Lind är 50 år och har en gedigen bakgrund inom svensk sågverksindustri bl.a. som affärsområdeschef för Holmen Timber.

Rörvik Timber har nu fullt fokus på att öka produktionen genom effektivisering och återgång till ett normalt kapacitetsutnyttjande.

Rörvik Timber har under 2014 ökat produktionen med 44 % till 638.000 m3. Investeringar i borttagande av flaskhalsar har under hösten 2014 genomförts i Myresjö och Boxholm och är under slutförande i Rörvik. Den aktuella produktionstakten gör att produktionsvolymen 2015 beräknas till cirka 800.000m3. Målsättningen är att under 2015 fortsätta effektiviseringen och öka kapacitetsutnyttjandet i anläggningarna.

Rörvik Timber AB ägs idag av ett av världens största fristående energihandelsbolag GUNVOR Group.

Huskvarna den 9 februari 2015

Rörvik Timber AB (publ)

Per Rodert,
VD Telefon 070-593 11 45

-----------------------------------------------------------------

Läs vår företagspresentation En Stark Partner (PDF-document, 2,1 MB)

-----------------------------------------------------------------

Nu kan du läsa vår Årsredovisning för 2014

-----------------------------------------------------------------

Kallelse Årsstämma 2015 Rörvik Timber (PDF-document, 10 kB)

-----------------------------------------------------------------

20150227Kungörelse avseende skiljeförfarande.pdf (PDF-document, 26 kB)

--------------------------------------------------------------

Pressmeddelanden från Rörvik angående :

20141204 Rörviks ansökan om avnotering godkänd.pdf (PDF-document, 30 kB)

Pressmeddelanden från Gunvor Group Ltd läs vidare

Gunvor Group Ltd Pressmeddelande den 26 november 2014.pdf (PDF-document, 324 kB)

Nyheter

Finansiell information

Aktieinformation och finansiella rapporter

Utvecklingen av Rörvik Timber-aktien. Ladda ner och läs, finansiella rapporter. Senaste delårsrapporten

Försäljning

Trävaruförsäljning

Försäljningen sker via våra försäljningsbolag Rörvik Timber Sales AB och Niels Ulrich Pedersen A/S. För köp av trävaror kontakta våra säljare.

Råvaruinköp

Rörvik Skog

Råvaruinköp görs genom Rörvik Skog AB. Vi sätter ett högt värde på att ha goda relationer med våra råvaruleverantörer.

Webbplatsinformation

Kontaktinformation

Rörvik Timber AB (publ.) Box 425, 561 25 Huskvarna

Tel: +46 (0)36 580 11 40 Fax: +46 (0)36 13 20 22 office@rtimber.se