Hem

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 9 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt en enhet för stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.

Läs Årsredovisning 2013 (PDF-document, 3,8 MB)

Läs den Senaste delårsrapporten

Pressmeddelande från Gunvor Group Ltd läs vidare FÖRTYDLIGANDE BETRÄFFANDE GUNVOR GROUPS BUDPLIKT I FÖRHÅLLANDE TILL RÖRVIK TIMBER (PDF-document, 143 kB)

Nyheter

Finansiell information

Aktieinformation och finansiella rapporter

Följ med i utvecklingen av Rörvik Timber-aktien. Ladda ner och läs, eller prenumerera på finansiella rapporter. Senaste delårsrapporten

Försäljning

Trävaruförsäljning

Försäljningen sker via våra försäljningsbolag Rörvik Timber Sales AB och Niels Ulrich Pedersen A/S. För köp av trävaror kontakta våra säljare.

Råvaruinköp

Rörvik Skog

Råvaruinköp görs genom Rörvik Skog AB. Vi sätter ett högt värde på att ha goda relationer med våra råvaruleverantörer.

Webbplatsinformation

Kontaktinformation

Rörvik Timber AB (publ.) Box 425, 561 25 Huskvarna

Tel: +46 (0)36 580 11 40 Fax: +46 (0)36 13 20 22 office@rtimber.se