Language | Svenska   ·  Dansk  ·  English
 
För skogsägare
Rörvik Skog är koncernens organisation för råvaruanskaffning till våra sågverk och service åt våra leverantörer. Vi anskaffar årligen c:a 1,5 miljoner kubikmeter och köper de flesta sortiment med inriktning på tall och gran.  
Läs mer >>
Försäljning
Med en sågverkshistoria som sträcker sig mer än 200 år bakåt i tiden, vet vi hur viktigt det är med långsiktighet, kvalitet och goda kundrelationer. Vi verkar idag på en internationell marknad med kunder i Europa, Asien, Nordafrika, Mellanöstern och USA.  
Läs mer >>
Ledande på träförädling
Rörvik Timber är en av landets ledande sågverkskoncerner med sju specialiserade sågverk, impregneringsanläggning, fingerskarvning och strötillverkning i södra Sverige. Vi är en stark partner för såväl våra leverantörer som för våra kunder världen över.
Läs mer >>
Rörviks ansökan om avnotering godkänd
Rörvik Timber AB, ”Rörvik”, har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av bolagets B-aktie och avregistrering av dess konvertibel 2011/2016 från NASDAQ OMX Stockholm. NASDAQ OMX Stockholm har nu godkänt...
2014-12-04
Nedläggning av sågverken i Sandsjöfors och Tvärskog
En svag sågverkskonjunktur under många år och fortsatt höga råvarupriser ligger bakom styrelsens beslut att påbörja förhandlingar om att lägga ner sågverken i Sandsjöfors och Tvärskog. Se vidare under Pressmeddelanden.
2016-01-04
ADRESS TELEFON FAX E-POST
Rörvik Timber AB (publ.) Box 425, 561 25 Huskvarna +46 (0)36 580 11 40 +46 (0)36 13 20 22 office@rtimber.se
 
Cookies