Language | Svenska   ·  English
 

för skogsägare och virkesinköpare

Rörvik Skog AB sätter ett högt värde på att ha goda relationer med sina råvaruleverantörer. Det är i direktkontakten med skogsägaren som vi grundlägger såväl skogsgårdens ekonomi som sågverksekonomin.

Våra virkesinköpare har alla lång erfarenhet och är väletablerade på sina inköpsområden. De har ett gediget kunnande i skogsskötsel som markberedning, plantering, röjning, gallring och inte minst om slutavverkning. De har även goda kunskaper i skogsekonomi och får kontinuerlig information om nyheter på området. Dessutom finns det specialister inom skogsskötsel och certifiering inom organisationen.

I menyn till vänster finner du våra virkesdistrikt - kontakter till din lokala virkesinköpare, vilka tjänster vi erbjuder samt vår tidskrift ”SkogsAffärer”.

 

 

 

 

ADRESS TELEFON FAX E-POST
Rörvik Timber AB (publ.) Box 425, 561 25 Huskvarna +46 (0)36 580 11 40 +46 (0)36 13 20 22 office@rtimber.se
 
Cookies