Language | Svenska   ·  English
 

Tjänster

Det finns ett ömsesidigt samspel mellan skogsindustri och skogsägare. Rörvikkoncernen behöver skogsråvara för sina sågade träprodukter för vidare försäljning över världen. Skogsägarna behöver någon som köper deras skog. Dessutom behöver de kanske någon att diskutera angelägna frågor med, eller få praktiska råd om sitt skogsbruk. 

Rörvik Skog är det lokala fullserviceföretaget inom skog och skogsbruk. Vi är med dig hela vägen från planering av skog till slutavverkning och hjälper dig med alla delar av ditt skogsbruk.

Vill du ha tips och råd om ditt skogsbruk? Vill du sälja ditt virke? Eller vill du ha praktisk hjälp med något annat i din skog?

Välkommen att höra av dig.

ADRESS TELEFON FAX E-POST
Rörvik Timber AB (publ.) Box 425, 561 25 Huskvarna +46 (0)36 580 11 40 +46 (0)36 13 20 22 office@rtimber.se
 
Cookies