Language | Svenska   ·  English
 

Försäljning

Försäljningen av sågade och förädlade trävaror hanteras av vårt försäljningsbolag Rörvik Timber Sales AB. Vårt danska försäljningsbolag Niels Ulrich Pedersen A/S tar hand om försäljningen i Danmark.

Våra produkter och sortiment utveckals i nära samarbete med våra kunder. Våra sågverk är specialiserade utifrån träslag, sortiment och marknad. 

Genom att arbeta nära såväl skogsägare som kunder, har vi översikt och kan kvalitetssäkra hela kedjan från skogen till färdig produkt.

Vill du komma i kontakt med oss? Du hittar kontaktuppgifter i menyn till vänster.

ADRESS TELEFON FAX E-POST
Rörvik Timber AB (publ.) Box 425, 561 25 Huskvarna +46 (0)36 580 11 40 +46 (0)36 13 20 22 office@rtimber.se
 
Cookies