Language | Svenska   ·  English
 

Om rörvik

Från planta till planka

 

Rörvik Timber är en industri i ständig utveckling. Vi bedriver träförädling i nära samarbete med markägare, industri och kunder. Tillsammans utvecklar vi produkter och sortiment med en aktiv miljöhänsyn.

Rörvik Timber verkar lokalt, nationellt och internationellt med kunder i Sverige, Europa, USA, Nordafrika, Mellanöstern och Asien.

Rörvik Timbers råvaruinköpare, som alla har gedigen kunskap om skogsskötsel, är kontakten mellan skogsägare och våra sågverk samt tradingverksamhet.

Vi vet att goda relationer är en förutsättning för bra affärer. Därför värderar vi dem högt.

Träförädlingen sker vid flertalet produktionsenheter i södra Sverige, varav vissa sågverk är specialiserade utifrån träslag, sortiment och marknad. 

 

ADRESS TELEFON FAX E-POST
Rörvik Timber AB (publ.) Box 425, 561 25 Huskvarna +46 (0)36 580 11 40 +46 (0)36 13 20 22 office@rtimber.se
 
Cookies