Language | Svenska   ·  English
 

Affärsidé

Rörvik Timber med huvudverksamhet inom sågade trävaror ska:

 • Vara den naturliga samarbetspartnern vid leverans av träprodukter till kunder inom industri-, handels och gör-det-själv-marknaderna.
 • Tillgodose kunders behov av service, ledtider, leveranssäkerhet, sortiment och produktkvalitet.
 • Genom ett seriöst marknadsarbete skapa lönsamhet hos oss och våra kunder.


Verksamhetsmål

Rörvik Timber har som mål att:

 • Skapa värde för sina ägare genom uthålligt god lönsamhet.
 • Utveckla produkter och sortiment enligt kunders krav med aktiv miljöhänsyn.
 • Erbjuda en god arbetsmiljö för de anställda.


Finansiella mål

Rörvik Timber har som mål att nå:

 • En rörelsemarginal på minst 8 procent som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.
 • En avkastning på sysselsatt kapital på 15 procent som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.
 • En soliditet på minimum 30 procent.
 • Riskbärande kapital på minimum 30 procent.
 • En skuldsättningsgrad understigande 1,0.


Strategi

 • Utveckling av sortiment och produkter ska ske i nära samarbete med bolagets kunder.
 • Genom produkt- och processutveckling optimera användningen av råvara.
 • Vara en seriös och långsiktig partner för skogsägare och leverantörer i våra upptagningsområden.
 • Fortsatt utveckling genom rationalisering, marknadssatsningar och ökad produktion för att genomförda investeringar ska ge bra konkurrenskraft.
ADRESS TELEFON FAX E-POST
Rörvik Timber AB (publ.) Box 425, 561 25 Huskvarna +46 (0)36 580 11 40 +46 (0)36 13 20 22 office@rtimber.se
 
Cookies