Language | Svenska   ·  English
 

Rörvik Timber lägger ner sågverken i Boxholm och Myresjö

Rörvik har under en längre tid försökt att hitta lämpliga ägare till sina kvarvarande sågverk.

Styrelsen bedömer efter de försök till avyttring som gjorts att man nu nått vägs ände. Styrelsen har då fattat beslut om att påbörja förhandlingar om att lägga ner sågverken i Boxholm och Myresjö. Bägge sågverken kommer att vara i drift till sommaren.

Under flera år har sågverken gått med kraftiga förluster och de åtgärder som vidtagits för att förbättra lönsamheten har inte lyckats.

Nedläggningarna berör cirka 37 personer i Boxholm och cirka 56 personer i Myresjö. Förhandlingar med de fackliga organisationerna har påbörjats. 

I södra Sverige finns det för många sågverk, vilket vi också tydligt fått erfara när vi letat nya ägare till Boxholm och Myresjö.  För att uppnå en bättre balans mellan produktion och råvarutillgång kommer en fortsatt strukturrationalisering att behöva göras.

Rörvik Timber har nu kvar Linghemsågen som inte berörs, utan där fortsätter satsningen på att utveckla den nya såglinjen som är installerad. Inte heller Rörvik Swedfore som tillverkar spånbalar berörs av förändringen.

Huskvarna den 23 februari 2017.

Rörvik Timber AB

Styrelsen

ADRESS TELEFON FAX E-POST
Rörvik Timber AB (publ.) Box 425, 561 25 Huskvarna +46 (0)36 580 11 40 +46 (0)36 13 20 22 office@rtimber.se
 
Cookies